ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Πρόσβαση στο σύστημα μπορείτε να αποκτήσετε με την έκδοση της ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας ThessBike

Πάρε περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα ThessBike στο τηλέφωνο 6978008141 ή μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα εξουσιοδοτημένα σημεία εγγραφής του συστήματος. Μαζί σου θα πρέπει να έχεις τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Ταυτότητα
  • Νούμερο κινητού τηλεφώνου


Η χρήση του συστήματος είναι πολύ απλή. Για την παραλαβή και την επιστροφή του ποδηλάτου απαιτούνται 3 βήματα :

Παραλαβή

• Βήμα 1 - Πηγαίνεις σε ένα από τα  σημεία εγγραφής ThessBike, κάνεις εγγραφή στο σύστημα και παίρνεις την ειδική ηλεκτρονική κάρτα Thessbike.

• Βήμα 2 - Αρχικά δίνεις στο εξειδικευμένο προσωπικό την ηλεκτρονική σου κάρτα ThessBike. Ο υπάλληλος σου επιστρέφει την κάρτα.

• Βήμα 3 - Πάρε το ποδήλατο και καλές βόλτες! Χρησιμοποίησε το ποδήλατο για όσο χρόνο σου είναι απαραίτητο, κάνοντας χρήση και της ειδικής κλειδαριάς εφόσον απαιτείται για βραχυπρόθεσμη στάθμευση εκτός των σταθμών ενοικίασης.

Επιστροφή

• Βήμα 1 - Κατά την επιστροφή πηγαίνεις σε οποιονδήποτε σταθμό ενοικίασης.

• Βήμα 2 - Παραδίδεις την ηλεκτρονική σου κάρτα ThessBike και το ποδήλατο σου στον υπάλληλο. Το ποσό που αντιστοιχεί στην μίσθωση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, αφαιρείται αυτόματα από το υπόλοιπο της ηλεκτρονικής κάρτας ThessBike. 

• Βήμα 3 - Τέλος, ο υπάλληλος σου επιστρέφει την ηλεκτρονική κάρτα ThessBike.

Πάρε περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα ThessBike στο τηλέφωνο 6978008141 ή μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα εξουσιοδοτημένα σημεία εγγραφής του συστήματος. Μαζί σου θα πρέπει να έχεις τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Ταυτότητα
  • Νούμερο κινητού τηλεφώνου