ΧΡΕΩΣΕΙΣ

credits Easybike
Τα ποδήλατα του ThessBike σου παρέχονται με ένα μικρό αντίτιμο.
 
Η χρέωση για την μίσθωση ενός ποδηλάτου περιλαμβάνει ένα κόστος πρόσβασης στο σύστημα και ένα κόστος χρήσης του ποδηλάτου ανάλογα με τον χρόνο που το έχεις στην κατοχή σου.
 
Συνοπτικά οι χρεώσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

Τύπος συνδρομής Πρόσβαση Χρήση 1ο Ημίωρο Χρήση επόμενα ημίωρα
Ετήσια Συνδρομή 30€ / Έτος
(Περιλαμβάνει και την έκδοση
της ηλεκτρονικής κάρτας)
Δωρεάν 0,5€
Εξάμηνη Συνδρομή 20€ / 6 μήνες
(Περιλαμβάνει και την έκδοση
της ηλεκτρονικής κάρτας)
Δωρεάν 0,5€
Τύπος συνδρομής

Πρόσβαση

Χρήση 1ης ώρας Χρήση επόμενων ωρών
Επισκέπτες

1€ / ώρα
3€ έκδοση της κάρτας
(επιστρέφονται με την επιστροφή της κάρτας)

1€ 1€
 
 
Φόρτιση ηλεκτρονικής κάρτας: 5€, 10€, 20€, 30€, 50€
 
 Ελάχιστη φόρτιση κάρτας: 5€
Βήμα χρέωσης συνδρομητή : 30 λεπτά
Βήμα χρέωσης επισκέπτη : 60 λεπτά
Μέγιστος επιτρεπτός χρόνος κατοχής του ποδηλάτου : 24 ώρες

GDPR Module